Conformité Européene CE = een markering, dat de Aerolet toiletlift overeenstemt met de Europese regelgeving: Conformité Européene. Het betekent: wettelijk voldaan aan Europese eisen voor veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming volgens richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG en EMC (ElektroMagnetische Compatibiliteit) Verordening 89/336/EEG - categorie: Hulpmiddelen voor gehandicapten - Klasse I.
TÜV NORD TÜV NORD = een door de gehele EEG erkende en onafhankelijke "Notified Body" (=Kwaliteits-Test-Instituut). Het imago van deugdelijkheid en betrouwbaarheid, dat TÜV NORD heeft verworven, geeft via een certificaat een toegevoegde waarde aan ons product. Dit is gehonoreerd op basis van de meetresultaten, kwaliteit en de rapportage van het laboratorium, waarbij de toiletlift voldoet aan bepaalde normen en vastgestelde eisen.
TÜV NORD draagt zorg voor een regelmatig uitgevoerde nacontrole van ons product, zoals aangegeven in de beoordelingsrichtlijn en de certificatie- overeenkomst.
Economic Holland KITTZ = (Kwaliteitsinstituut voor Toegepaste Thuiszorgvernieuwing) heeft ons in 1997 de Innovatieprijs toegekend. Het thema was "Zelfredzaamheid". Voor deze prijs waren 24 producten ingezonden op het gebied van mobiliteit, interieur, communicatie, huisvesting en producten voor lichaamsverzorging.
  Jury: "Veel producten scoorden hoog op de ondersteuning van de zelfredzaamheid. Een aantal was bijzonder fraai vormgegeven. De prijs is gegaan naar de Aerolet Toiletlift, ingezonden door Economic Holland b.v. Deze toiletlift vergroot de zelfredzaamheid van mensen met verminderde zit- en opstafuncties tijdens de toiletgang. De jury bekroont in dit product de brede inzetbaarheid. De toiletlift is bruikbaar in nagenoeg elk huis en eenvoudig te installeren. Hij ondersteunt mensen om zelfstandig primaire behoeften te vervullen. Het ontwerp is constructief zeer goed doordacht en functioneel en ergonomisch verantwoord vormgegeven".
Erkenning Erkennig 1
Goed 9
Industrieel 9
Ontwerp 9 = een stichting, welke met de Erkenningen het buitengewone belang van integrale productontwikkeling benadrukt en stimuleert de toepassing van industrieel ontwerpen.
  Een Erkenning Goed Industrieel Ontwerp is geen prijs, maar een kwaliteits- stempel voor goed vakmanschap. Erkende producten voldoen aan professionele ontwerpmaatstaven: het product doet waarvoor het bedoeld is (technische functionaliteit); is gemakkelijk en veilig (ergonomie); het onderscheidt zich van andere producten (originaliteit); het ziet er verzorgt uit (vormgeving) en doorstaat een milieutoets (milieuaspecten). Een product dat aan deze eisen voldoet, komt in aanmerking voor het keurmerk.
  Jury: "Technisch en ergonomisch heeft de ontwerper met deze toiletlift een prima prestatie geleverd. De Aerolet is zéér eenvoudig te bedienen. Personen met een verstoorde sta-op en zitfunctie kunnen met relatief weinig spierkracht op de wc gaan zitten en weer opstaan. Positief zijn de goede instelmogelijkheden van beweging en uitgangshoogte van de bril. Een gebruiksvriendelijk product".
FDA FDA (Food and Drug Administration) = een USA keurings-instituut, welke verzekerd dat etenswaren veilig, gezond en schoon zijn; medicijnen, biologische- en medische producten veilig en werkzaam; cosmetica veilig is; en electronische producten welke straling vrijgeven, veilig zijn. De FDA verzekerd ook, dat deze producten eerlijk, accuraat en informatief voor het publiek gepresenteerd worden.
CSA CSA (Canadian Standards Association) = een non-profit organisatie welke in dienst staat voor bedrijven, industrie, regering en consumenten in Canada en de globale markt. Deze oplossing's georiënteerde organisatie werkend in Canada en rond de wereld, ontwikkeld normen, welke reële behoeftes aanspreken, zoals het verhogen van openbare veiligheid en gezondheid. Tevens het verhogen van de levenskwaliteit, assisteren bij milieubescherming en het vergemakkelijken van handel.
U kunt een kopie van onze Certificaten en Erkenningen via e-mail opvragen.


Terug naar Informatie